Is uw bedrijf klaar voor verkoop?

Voor een succesvolle en soepel verlopende verkoop is het van het allergrootste belang dat de verkoop grondig voorbereid wordt, zodat het bedrijf verkoopklaar aangeboden kan worden. Voor deze voorbereiding kan in een aantal gevallen een periode van drie tot vijf jaar nodig zijn.

Een aantal zaken die de aandacht verdienen zijn:

  • het actualiseren van vergunningen en bestemmingsplannen
  • het normaliseren van de verlies- en winstrekening
  • het bepalen van de meest gunstige ondernemingsvorm bij verkoop
  • het wegwerken van achterstallig onderhoud
  • het afwikkelen van mogelijke claims of geschillen
  • het zonodig in orde maken of beëindigen van huur- of pachtcontracten 

Makelaardij Gebbing is specialist in recreatie onroerend goed en thuis in het hele verzorgingsgebied Nederland, België, Duitsland en Luxemburg en is dus bij uitstek de partner, die vakkundig adviseert bij een voorgenomen verkoop van een recreatiebedrijf, ook al lijkt die verkoop nog ver weg.

Omdat een goede voorbereiding zo belangrijk is voor een succesvolle en soepel verlopende verkoop, zien wij de begeleiding bij de voorbereiding als een belangrijke adviestaak, waarvan de kosten zichzelf altijd gemakkelijk terugbetalen. Aarzel daarom niet ons bij de voorbereidingen te betrekken.