Koper voor uw bedrijf

Door onze kennis van de markt en de trends die zich daarin aftekenen kunnen wij vaak na een eerste inventarisatie van uw bedrijf al een profielschets maken van de meest geschikte kandidaat.

 

Voor het vinden van een geschikte kandidaat (financiële gegoedheid - zoekprofiel van de kandidaat) putten wij uit een omvangrijk geautomatiseerd bestand van personen, bedrijven en investeerders, die aan ons te kennen hebben gegeven welk type recreatiebedrijf gezocht wordt en, niet onbelangrijk, welke financiële mogelijkheden zij hebben. Door deze zorgvuldige selectie wordt u door ons in contact gebracht met kandidaat-kopers die niet alleen willen maar, met name in financieel opzicht, ook in staat zijn om tot overname van uw bedrijf te komen. Daarnaast brengen wij door plaatsing op internet en soms door advertenties uw bedrijf onder de aandacht van de juiste doelgroep. Uiteraard worden naam en locatie van uw bedrijf hierbij niet vermeld.