Kopen

Gebbing makelaardij is dé specialist in recreatief bedrijfsmatig onroerend goed in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Wij zijn de partner die u vakkundig adviseert bij een voorgenomen aankoop van een recreatiebedrijf.

De aankoop van een camping, groepsverblijf, bungalowpark of jachthaven mag geen impulsieve zaak zijn. Het is raadzaam om een aankoop goed voor te bereiden en een degelijk onderzoek te doen naar het onroerend goed, vergunningen, wet- en regelgeving, planologie en mogelijke subsidies. Maar ook de bedrijfseconomische aspecten, bedrijfsvoering, personeel (al dan niet in vaste dienst) zijn punten waar Gebbing Makelaardij over adviseert.

Als u voornemens bent een recreatiebedrijf te kopen, nodigen wij u graag uit voor een eerste oriënterend gesprek, waarin wij u onze werkwijze kunnen toelichten.

Aankoopbegeleiding

Heeft u een recreatiebedrijf op het oog en wilt u de aankoop laten begeleiden door een specialist? Wij zijn u graag van dienst als aankoopmakelaar. De aankoopbegeleiding bestaat o.a. uit:

 • Onderzoek naar het vastgoed, de exploitatie, planologie, vergunningen, etc.
 • Waardebepaling: Wat is een passende aankoopprijs?
 • Onderhandeling: Welke strategie geeft het beste resultaat?
 • Hulp bij het opstellen van een businessplan en de aanvraag van eventuele subsidies.
 • Afhandeling: Is alles correct vastgelegd in de koopakte?
 • Bewaking van de voortgang: Verloopt alles conform afspraak?

Welk bedrijf past het best bij mij?

Een aantal aandachtspunten bij de aankoop van een recreatiebedrijf op een rij gezet:

 • Eigen vermogen dat ingebracht kan worden c.q. uw financiële mogelijkheden.
 • Het type recreatiebedrijf: camping, bungalowpark, watersportbedrijf, groepsaccommodatie.
 • Omvang: kleinschalig met weinig of geen personeel, of een groter bedrijf.
 • Mag horeca een belangrijke- of juist een ondergeschikte rol spelen in de exploitatie?
 • Toeristische- of vaste gasten.
 • Locatie: in welke deel van Nederland of een buitenland.
 • Omgeving: bosrijk, landelijk, water
 • Afgelegen of juist dichtbij dorp of stad
 • Welke doelgroep wilt u bedienen? (jeugd, gezinnen, senioren, sportief, artistiek, natuur, etc.)
 • Passen uw plannen binnen het bestemmingsplan en de vergunningen die op het aan te kopen bedrijf rusten.
 • De technische staat van de gebouwen, infrastructuur en overige voorzieningen.
 • Welke eisen stelt u aan ondernemersbeloning en rendement van het eigen vermogen.
 • Welk type bedrijf past bij mijn persoonlijke omstandigheden (gezin/kinderen)

Wij hebben door onze ervaring de routine om snel uit uw wensen en mogelijkheden een profiel samen te stellen van een voor u geschikt recreatiebedrijf. Vervolgens kunnen wij u aanbiedingen doen van bedrijven die passen binnen dit profiel of, als die momenteel niet voor handen zijn, u op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen die zich voordoen. Een voordeel is dat wij u niet alleen Nederlandse maar ook buitenlandse bedrijven kunnen aanbieden.

Financiële mogelijkheden

Het is van het grootste belang dat duidelijk wordt wat met uw eigen kapitaalinbreng de totale financiële mogelijkheden zijn. Dit om teleurstellingen voor u zelf te voorkomen. Banken en andere financieringsinstellingen stellen doorgaans als eis dat de ondernemer minstens 30 tot 40 % eigen kapitaal inbrengt bij de overname van een camping of ander recreatiebedrijf.

Camping in het buitenland kopen?

Wel eens gedacht aan een camping in het nabije buitenland? Wij zijn, juist door onze jarenlange ervaring, goed op de hoogte van de vele voetangels en klemmen die te verwachten zijn bij aankoop van een recreatiebedrijf in Duitsland, België of Luxemburg.

Als (potentieel) recreatieondernemer kan de overname van een camping of ander recreatiebedrijf in het buitenland soms eerder binnen uw bereik liggen dan een overname van een bedrijf in Nederland. Dit vanwege het doorgaans wat lagere prijsniveau in de ons omringende landen, terwijl deze campings veelal op verrassend mooie locaties liggen.

Steeds meer Nederlanders ontdekken dat het lucratief kan zijn om in het buitenland een recreatiebedrijf te exploiteren. Onze Nederlandse relaties, die via onze bemiddeling een camping in het buitenland aangekocht hebben, bevestigen ons hun volle tevredenheid over de zakelijke resultaten die zij daar bereikt hebben.

De Nederlandse exploitant blijkt een goede gastheer te zijn, voor zowel de Nederlandse als buitenlandse toeristen. Ook blijken de Nederlandse recreatieondernemers in het privéleven (contacten, scholen e.d.) snel te wennen in hun buitenlandse omgeving. Voor de meeste Nederlanders die de stap naar het buitenland gemaakt hebben, bleek deze stap achteraf kleiner dan zij vooraf gedacht hadden.

Wilt u meer informatie over het aankopen van een recreatiebedrijf in samenwerking met Gebbing Makelaardij? Klik hier voor het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen via het telefoonnummer +31 (0)314 36 37 95.

Verkopen

De verkoop van uw recreatiebedrijf is geen alledaagse gebeurtenis en vaak zelfs een ingrijpende beslissing. Daarom is het verstandig om gebruik te maken van de kennis en ervaring van Gebbing Makelaardij.

Wij begeleiden u gedurende het gehele verkoopproces. Samen met u bepalen we de strategie om tot een succesvolle verkoop te komen. U kunt daarbij rekenen op ons eerlijke en transparante advies over de waarde van uw onderneming, waarna we samen een geschikte vraagprijs bepalen.

Vervolgens nemen wij u alle zaken omtrent de verkoop uit handen. Dit wil zeggen het plannen van bezichtigingen, het verstrekken en bespreken van de bedrijfsgegevens met potentiële gegadigden, het eventuele overleg met gemeente en provincie, accountants en banken, het onderhandelen en het opstellen van de koopovereenkomst. Niet in de laatste plaats kunt u ook na de notariële eigendomsoverdracht uiteraard op ons blijven rekenen als er behoefte is aan nazorg.

Is uw bedrijf klaar voor verkoop?

Voor een succesvolle en soepel verlopende verkoop is het van het grootste belang dat de verkoop grondig voorbereid wordt, zodat uw bedrijf klaar is voor een zogenaamde going concern overdracht.

Een aantal zaken die de aandacht verdienen zijn:

 • het actualiseren van vergunningen en bestemmingsplannen
 • het normaliseren van de verlies- en winstrekening
 • het bepalen van de meest gunstige ondernemingsvorm bij verkoop
 • het wegwerken van achterstallig onderhoud
 • het afwikkelen van mogelijke claims of geschillen
 • het in orde maken of beëindigen van huur- of pachtcontracten

Gebbing Makelaardij is dé specialist in bedrijfsmatig onroerend goed in de leisure branche, in het hele verzorgingsgebied Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Wij zijn bij uitstek de partner die u vakkundig adviseert bij een voorgenomen verkoop van een recreatiebedrijf, ook al lijkt de verkoop nog ver weg.

Omdat een goede voorbereiding zo belangrijk is voor een succesvolle en soepel verlopende verkoop, zien wij de begeleiding bij de voorbereiding als een belangrijke adviestaak. Aarzel daarom niet om ons bij de voorbereidingen te betrekken.

Koper voor uw bedrijf

Door onze kennis van de markt en de trends die zich daarin aftekenen kunnen wij vaak na een eerste inventarisatie van uw bedrijf al een profielschets maken van de meest geschikte kandidaat.

Voor het vinden van een geschikte kandidaat (financiële gegoedheid - zoekprofiel van de kandidaat) putten wij uit een omvangrijk geautomatiseerd bestand van personen, bedrijven en investeerders, die aan ons te kennen hebben gegeven welk type recreatiebedrijf gezocht wordt en, niet onbelangrijk, welke financiële mogelijkheden zij hebben. Door deze zorgvuldige selectie wordt u door ons in contact gebracht met kandidaat-kopers die niet alleen bereid zijn, maar ook financieel in staat zijn om tot overname van uw bedrijf te komen.

Stille verkoop

Wenst u de verkoop van uw grond of bedrijf discreet te laten verlopen? Dat is mogelijk met een stille verkoop. In dit geval wordt uw object niet- of enkel in algemene bewoordingen online gepresenteerd. Uw eigendom wordt door ons slechts aan een selecte groep potentiële kopers aangeboden. Pas bij serieuze interesse en na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring vertrekken we meer details over het aangeboden object. Door onze uiterst discrete werkwijze vinden we voor u de juiste koper en behoudt u uw privacy.

Wilt u meer informatie over de verkoop van uw bedrijf in samenwerking met Gebbing Makelaardij? Klik hier voor het contactformulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen via het telefoonnummer +31 (0)314 36 37 95.