Wat doen wij voor u?

Ook als u overweegt pas op termijn uw bedrijf te verkopen, is het goed nu al een afspraak met ons te maken. Onze werkwijze is als volgt: tijdens een eerste bezoek maken wij een inventarisatie van aandachtspunten. Deze inventarisatie is kosteloos en kan u doen besluiten bepaalde zaken aan te pakken of door ons nader te laten onderzoeken of te regelen.

 

Men kan hierbij denken aan het optimaliseren van de vergunningen en bestemmingsplan, het verbeteren van de contracten etc. Een vervolgonderzoek of het regelen van bepaalde zaken doen wij altijd na voorafgaande offerte.